Loge L' Union Royale

Vrijmetselaarsloge L’Union Royale onder het Grootoosten der Nederlanden.

L’Union Royale is opgericht op 19 november 1734. Zij is daarmee de oudste loge van Nederland en mag daarom logenummer 1 voeren.

L’Union Royale heeft in haar inmiddels 287-jarige bestaan veel meegemaakt. De Franse Revolutie, het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, de Industriële Revolutie; zij heeft het allemaal zien gebeuren! Het is dan ook niet verwonderlijk, dat L’Union Royale oude tradities kent. Zij hecht daar ook aan, niet zo zeer vanwege de tradities zelf, maar omdat deze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de beoefening van de vrijmetselarij in onze loge.

Starheid is L’Union Royale vreemd. Wanneer de tijdgeest het noodzakelijk maakt om tradities aan te passen, bijvoorbeeld als deze geen inhoudelijke functie meer hebben in de logebijeenkomsten, dan gebeurt dat ook. Wij staan als loge immers ook midden in het moderne heden. Flexibiliteit is dan een eerste vereiste. Daarom heeft L’Union Royale bijvoorbeeld de teksten van de in gebruik zijnde ritualen zo veel mogelijk aangepast aan het moderne Nederlands. Maar ook de manier van omgaan met elkaar is veranderd. Was zij vroeger vrij formeel, tegenwoordig kennen wij een goede balans tussen formeel en informeel. Ook in dit opzicht is L’Union Royale met haar tijd meegegaan.

Tolerantie is een van de belangrijkste aspecten van de vrijmetselarij. L’Union Royale hecht dan ook enorm aan het respecteren van elkaars opvattingen en meningen. Door de eeuwen heen heeft iedereen in onze loge zijn mening in volle vrijheid kunnen geven. Het onderlinge vertrouwen van de leden in elkaar waarborgt ook, dat hiermee discreet omgegaan wordt. L’Union Royale is daardoor bij uitstek ook een loge voor vrije geesten.

Diepgang is eveneens een kenmerk van L’Union Royale. Die wordt in onze loge bereikt door een ieder de ruimte te bieden een eigen inbreng te kunnen leveren. Van leden wordt bovendien verwacht dat zij, ieder op hun eigen wijze en binnen hun mogelijkheden, zich hiervoor inzetten. Gedachtenwisselingen in onze loge kunnen vaak nogal diep gaan. Daar zijn we blij mee, omdat ze verrijkend kunnen zijn voor de individuele leden. Niet voor niets is het zoeken naar verdieping vaak een van de redenen, dat iemand vrijmetselaar wil worden.

Maar los van deze serieuze kenmerken is er in L’Union Royale gelukkig ook alle ruimte voor humor. Humor draagt vaak bij aan een goede sfeer binnen een loge. Het kan tevens voor een enorme ontspanning zorgen. Wij zijn dan ook blij, dat er in onze loge veel gelachen wordt. Daardoor is L’Union Royale bij uitstek ook een gezellige loge.

Bij de ca. 50 leden van de Loge bestaat een grote verscheidenheid in leeftijd, beroep, achtergrond en opvattingen. Ook dit geeft de loge “kleur”. Door de jaren heen leren de broeders elkaar goed kennen en trekken ze – als het ware – samen op door het leven. Binnen de loge kun je jezelf zijn en kun je ook vrienden voor het leven maken.

De loge is in juridische zin een vereniging en staat onder leiding van een voorzitter (“voorzittend meester”), die door de leden (“broeders”) zelf wordt gekozen. Net zoals bij de meeste verenigingen, wordt de voorzitter bijgestaan door een secretaris en een penningmeester (die traditioneel “thesaurier” wordt genoemd). Voor specifiek maçonnieke werkzaamheden wordt de voorzittend meester ondersteund door een tweetal “opzieners”, die ook deel uitmaken van het bestuur. Zo zijn er nog een aantal bestuursfuncties, en rollen, die je alleen in een loge terugvindt.

Samenvattend is L’Union Royale als volgt te karakteriseren:

  • heeft oog voor oude en zinvolle tradities;
  • is flexibel en gaat met haar tijd mee;
  • hecht grote waarde aan tolerantie en wederzijds respect voor ieders opvattingen;
  • streeft in haar werkwijze naar een zinvolle verdieping en ruimte voor eigen inbreng van alle leden;
  • onderkent het belang van humor en biedt daardoor ook een warme familiaire sfeer;
  • kent een grote verscheidenheid in leeftijd, beroep, achtergrond en opvattingen onder haar leden;
  • is in juridische zin een vereniging.