Bijeenkomsten

De loge komt in principe elke dinsdagavond om 20.00 uur samen in het logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag, m.u.v. de vakantieperioden van medio december tot begin januari en medio juni tot medio september.

Gemiddeld komen zo’n 20 tot 30 broeders naar de bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn leerzaam en verdiepend, maar ook verkwikkend en stimulerend.

De bijeenkomsten hebben twee vormen:

Rituele bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten worden ook wel “Open loges” genoemd, waarin op basis van een rituaal de maçonnieke plechtigheden worden gehouden voor bijv. inwijdingen, meesterverheffingen, herdenkingen, enz.

Deze bijeenkomsten vormen de kern van de maçonnieke arbeid. Zij hebben het karakter van een ritus. In deze ritus worden bewust gemeenschappelijke allusieve handelingen verricht met als grondslag een bouw- en lichtsymboliek. In de bijna 300-jarige geschiedenis van de vrijmetselarij is gebleken dat deze handelingen opwekkend zijn ten aanzien van de spirituele beleving van de deelnemers en tegelijkertijd, door haar allusieve karakter, enerzijds stimulerend werkt ten aanzien van de individuele deelnemer en anderzijds algemeen bindend werkt ten aanzien van de besloten groep.

Tijdens deze rituele bijeenkomsten dragen de vrijmetselaren passende kleding en bekleden zij zich met schootsvel en witte handschoenen, ten teken dat zij bewust aan zich zelf willen werken en ernaar streven hun arbeid vlekkeloos te laten zijn.

Comparities

Comparities zijn “gewone” bijeenkomsten, waarop een lezing (“bouwstuk”) wordt gehouden, meestal door één van de leden van de loge. De onderwerpen van deze lezingen zijn zeer divers. Het bijzondere van deze avonden is de wijze waarop naderhand over de voordracht wordt nagesproken.

Dit gaat niet in de vorm van een discussie, waarin men elkaar vaak van het eigen standpunt probeert te overtuigen. In een comparitie staat het respect voor elkaars mening voorop en probeert men in de gedachtewisseling de ander te begrijpen en eventueel aan te vullen.