(Besloten activiteiten Werkjaar 2017 – 2018)


9 / 10 september Open Monumentendagen
Zaterdag 16 september Open Loge 1e Graad | Opening Werkjaar
Dinsdag 19 september Comparitie 1e Graad | State of the Lodge
Dinsdag 26 september Comparitie 1e Graad | 1e Graad Bouwstuk